Welcome to Konree Innovation

Om Oss

Vår visjon er å være teknologiledende innenfor akvakultur på en måte som gjør det mulig for akvakulturprodusenter å akselerere verdens overgang til lavt karbonfotavtrykk på animalsk protein på en bærekraftig måte.

Vårt oppdrag er å skape tjenester bygget på vår banebrytende teknologi fokusert på fiskehelse og -velferd og eliminering av problemet med lakselus.

Aerial view of circular fish farm with Konree Innovation logo icon overlaid

Priser

I 2022 fikk Konree Innovation gleden av å motta en av de første Women Tech EU-prisene for kvinneledede Deep Tech-bedrifter under EUs Horizon Europe-tilskuddsavtale 10107150. Det nye Women TechEU-programmet tar for seg kjønnsgapet i innovasjon ved å støtte kvinneledede deep tech start-ups på det tidlige, mest risikable stadiet.

Med denne ordningen ønsker EU å bidra til å øke antallet kvinneledede oppstartsbedrifter og skape et mer rettferdig og mer velstående europeisk deep-tech økosystem. Prisen hyller kvinnene bak Europas banebrytende innovasjoner og søker å skape rollemodeller for kvinner og jenter overalt.

Finansiert av EU

Finansiert av EU. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Kontakt Oss!